Grönområdena

Flöghult Samfällighetsförening är uppdelad

 i "småbyar" som vised på kartan. 

Gräsklippare och eventuellt röjsåg finns att tillgå i förådet. Nyckel finns att hämta hos Hans Ulstein. Kanskje en liten busk eller några nyplanteringar kan skapa lite trivsel i vårt område! Hoppas att alla hjälps åt att hålla våra grönområden i ordning.  Om eventuella fel upptäcks i Flöghult Samfällighetsförening's område kontakta i första hand dessa representanter, så kontaktar de i sin tur berörda ägare/myndigheter för eventuella åtgärder.

 

Kassör och Belysning: Jan-Erik Kristiansson - kristiansson.jan@telia.com

Gatubrunnar: Inger Haywood - Buch_haywood@hotmail.com

Hemsidan: Jonny Vangen - jonny.vangen@gmail.com

Lekplatsen: Unni Rödven - unni.roedven@spray.se

Förådet: Rose-Marie Solbakken - roadah01@gmail.com 

 

Städadagar:

2014-05-24

*

Styrelsemöte:

Nästa styrelsemöte: 

*

 

 HA EN TREVLIG SOMMAR!!! c",)

 

 

 
BESÖKARE  free web counter Counter Powered by  RedCounter
pagerank check